LIFEHOUTHAVENS

woongemeenschap 60+

Bewoners LIFE

Dit is het besloten deel van de website. Het is alleen toegankelijk voor de bewoners van het LIFE gebouw in de Amsterdamse Houthaven.

Contact

De woongemeenschap LIFE is in de oude Houthaven van Amsterdam. Wij staan open om mee te werken aan buurtinitiatieven. Neem daarvoor contact met ons op. Op de kaart zie je onze locatie en hoe je daar kunt komen.

Kalender

Op deze kalender staat een overzicht van de aktiviteiten in de Houthaven en de Spaarndammerbuurt in Amsterdam. Organiseer of weet je een activiteit? Meld het aan ons, wij zetten het dan op de kalender.

Project Houthavens

Het project Houthavens is nog volop in ontwikkeling. De plannen van de gemeente Amsterdam hiervoor staan op deze bladzijde. Ook zie je hier een update over de stand van zaken van het project. Daarnaast staan er de contactgegevens van de gemeente.

Over ons

De woongemeenschap bestaat uit 39 sociale huurappartementen. Ons uitgangspunt is om als goede buren samen te wonen. De selectie van de bewoners vindt plaats dmv motivatiegesprekken. Aan deze bladzijde wordt nog gewerkt. (Er is dus nog geen link).

Nieuwsrubriek

Eind November '20 verschijnt onze 1e nieuwsbrief. Een nieuwsbrief vooralsnog uitsluitend voor en door alle bewoners van de LIFE woongroep. Info bij Martha Hauser. .

Over ons

Wij zijn een nieuwe woon coöperatie in de Amsterdamse Houthavens. Een stadswijk in aanbouw aan het IJ. Wij wonen met rond de 40 bewoners van 60+ in het gebouw Life op het Revaleiland. Er zijn 39 sociale huurappartementen. Het gebouw is begin 2020 opgeleverd. In het gebouw zitten ook koop- en vrije sector huurappartementen, een zorgorganisatie van Cordaan, een huisartsenpraktijk, fysiotherapie, een apotheek en op termijn horeca. Het is een groot gebouw met kenmerken van de architectuur van de Amsterdamse School. Houthavens ligt namelijk in het verlengde van Spaardammerbuurt met veel gebouwen uit de bloeitijd van de Amsterdamse School.   Ons uitgangspunt is om als goede buren samen te wonen. Met betrokken bewoners die naar elkaar omkijken. Die elkaar in hun waarde laten. En samen zorgen voor cohesie en compassie voor elkaar.  Een belangrijk doel van de coöperatie is om lang(er) gezond en zelfstandig te blijven door met gelijkgestemden samen te wonen en actief in het leven te staan. 

We hebben geen verplichte, sociale bijeenkomsten, maar laten het aan een ieder over om activiteiten te organiseren. Deelnemen aan gezellige, activerende en gezonde activiteiten gebeurt op vrijwillige basis. Voorbeelden van activiteiten zijn samen naar de bios of het museum, het maken van een tekening of een aquarel op een mooie locatie in de stad. En wie weet, misschien ook wel eens te dansen. Na de coronacrisis kunnen ook activiteiten voor de bewoners van Cordaan en voor andere doelgroepen in de buurt worden georganiseerd. Een paar succesvolle anderhalve meter ontmoetingen hebben al plaatsgevonden zoals de Dodenherdenking en de viering van de Bevrijdingsdag in een grote kring op het pleintje voor het gebouw.

Tot slot, de woon coöperatie is een Vereniging met leden (de bewoners). Deze heeft  een bestuur met statuten. Besluitvorming vindt plaats in een Algemene Ledenvergadering (ALV). Verder zorgen commissies voor onder meer een goed beheer, de ‘aanwas’ van nieuwe bewoners door werving en selectie en het agenderen van activiteiten.